Stichting Bemmel en Haalderen vierde 2 december hun 75e jubileum in de Theaterkerk in Bemmel

Ter gelegenheid van dit jubileum stelde de Stichting € 75.000,00  beschikbaar voor projectaanvragen. De Minkhof was een van de organisaties die een projectsubsidie kon indienen. De aanvraag voor het aanleggen van een krachtstoom installatie in de timmerwerkplaats en vervanging van bekleding van stoelen in de huiskamer werd gehonoreerd voor in totaal  €  3500,00. Tien organisaties mochten op het podium de schriftelijke toezegging ontvangen uit handen van de voorzitter Henk de Ruiter. De Minkhof is erg verheugd over de toekenning en dankt het bestuur van de Bemmel en Haalderen Stichting hartelijk voor deze gulle bijdrage.