Vrijwilliger worden bij De Minkhof?

 

De Minkhof groeit en bloeit dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers. Zij maken het mogelijk dat onze deelnemers kunnen genieten van een leuke, actieve dag. Samen genieten van een spelletje, bewegen op de stoel, schilderen, jeu de boule, sjoelen, biljarten, yoga op de stoel, meewerken in de timmerwerkplaats of in de tuin en samen genieten van een heerlijke maaltijd. Deze activiteiten worden aangeboden op maandag, woensdag en vrijdag. De Minkhof wil graag meer dagdelen open, ook regelmatig een zondagactiviteit organiseren. Dat vraagt om extra inzet van vrijwilligers.
De Minkhof is op zoek naar een activiteitenbegeid(st)er die samen met het team van coördinatoren en vrijwilligers nieuwe activiteiten initieert, organiseert en begeleidt.
Daarnaast is het team op zoek naar een vrijwillig(st)er die het leuk vindt om PR activiteiten uit te voeren. Denk aan het schrijven van wervende artikeltjes in de plaatselijke krantjes, website en facebook.
Belangstellenden kunnen zich melden bij de coördinator vrijwilligers Annelies Vermeulen  vrijwilligers@test.jbulters.nl /  06-13028950