Steun ons

Fondsen, sponsoren of Vriend van De Minkhof

De Minkhof beleven en ontmoeten is tot stand gekomen als particulier initiatief zonder dat daar één euro aan subsidie of overheidsgeld aan te pas is gekomen. Wel wordt De Minkhof al vanaf het prille begin gesteund door grote en kleine giften en donaties van particulieren en organisaties: in geld, goederen of diensten. Of met een combinatie daarvan.

Fondsen en sponsoren

Donateurs van De Minkhof steunen De Minkhof  eenmalig of gedurende langere tijd met een (jaarlijkse) financiële bijdrage.

Met die bijdrage helpt u mee om De Minkhof draaiend te houden en om eventueel bijzondere activiteiten of projecten te ondersteunen, zoals: duurzame energie, inrichting ruimtes, aanschaf materialen, machines en apparaten t.b.v. de deelnemers.

Wilt u zich committeren aan dit prachtige project dan kunt u contact opnemen met penningmeester Harry Dirks, penningmeester@minkhof.nl.

Giften en donaties 

Stichting De Minkhof heeft een officiële ANBI status.  Donateurs van De Minkhof (particulieren en bedrijven) kunnen hun gift mogelijk aftrekken van de belasting.
Zie voor bijzonderheden www.belastingdienst.nl

Vriend van De Minkhof

Senioren die een steuntje in de rug nodig hebben gaan u aan het hart? U wilt wat doen voor mensen die het thuis moeilijk hebben  of gewoon met anderen activiteiten willen ontplooien? Dat kan. Veel anderen gingen u reeds voor door een bijdrage van 25 euro over te maken op NL51 RABO 0179 5224 69.

Stichting De Minkhof

Molenwei 57
6681 BS Bemmel
penningmeester@minkhof.nl
NL51 RABO 0179 5224 69
KvK 56782101
www.minkhof.nl
ANBI