Documenten

Jaarrekening 2022 Stichting de Minkhof

Het bestuur van Stichting De Minkhof sluit elk jaar af met een jaarrekening. Dit document is op te vragen bij de penningmeester:
Harry Dirks penningmeester@minkhof.nl
 

Daarnaast is het beleidsplan geactualiseerd.

Beleidsplan, versie  2024

 

Overige documenten:

ANBI-status >>