Vrijwilligersreglement

Dit reglement geeft de hoofdlijnen weer van de werkverhoudingen tussen de StichtingDe Minkhof (verder te noemen De Minkhof) en de vrijwilligers die zich willen inzetten voor de doelen van De Minkhof.
Alle activiteiten binnen De Minkhof zijn op basis van vrijwilligheid. De vrijwilligers zijn van groot belang voor doelenrealisatie van De Minkhof. De werkzaamheden van alle vrijwilligers dragen bij aan betekenisvolle activiteiten voor de senioren die De Minkhof bezoeken.
Zonder de inzet van vrijwilligers kan De Minkhof niet bestaan. De werkzaamheden van de vrijwilliger vinden regelmatig plaats, al dan niet volgens een rooster of volgens speciale afspraken.
Verantwoordelijk voor het rooster en eventuele afspraken is de coördinator vrijwilligerswerk. Vrijwilligers gaan als niet-werknemer een vrijwillige binding met De Minkhof aan, maar vanzelfsprekend kan vrijwilligerswerk niet als vrijblijvend worden gezien, met andere woorden; vrijwilligers hebben rechten en plichten.

Lees verder in document Vrijwilligersreglement.