Vacatures

Heb je belangstelling om als vrijwilliger mee te doen, meld je dan aan door het aanmeldformulier (zie onderaan) in te vullen of een e-mail te sturen naar Marianne Rikken vrijwilligers@minkhof.nl. U kunt ook persoonlijk langs komen op maandag, woensdag of vrijdag tussen 9:30-16:00uur, of op die dagen bellen naar 0481 357 185. 

Omschrijving Coördinator vrijwilligers

Vrijwilligers werven, selecteren, een intake verzorgen en het inwerken organiseren.
De vastlegging van NAW-gegevens etc. vrijwilligers invoeren in het systeem Teamleader
Maandrooster vrijwilligers maken
Aanspreekpunt zijn voor de voorzitters van de diverse werkgroepen
Coaching van de vrijwilligers en belastbaarheid bewaken
Aanspreekpunt zijn voor de vrijwilligers
Indien van toepassing lief en leed vrijwilligers
Geregeld aanwezig op De Minkhof tijdens de openstellingen
Rapportage aan bestuur of bestuurslid voor de algemene gang van zaken
Aanspreekpunt voor vrijwilligers met betrekking tot benodigde budgetten
Goede onderlinge communicatie bewaken en hierop acteren indien dit niet goed gaat
Aanspreekpunt en luisterend oor voor vrijwilligers
Vrijwilligersavond, 1 x per maand organiseren en voorzitten
Voorzittersoverleg 1x in de 2 maanden organiseren en voorzitten
Indien van toepassing geschillen oplossen tussen vrijwilligers
Op uitnodiging aanwezig bij bestuursvergaderingen
Mail beheren – coördinator@minkhof.nl
Voert op vaste momenten en ad hoc overleg met de collega coördinatoren

 

Omschrijving Coördinator deelnemers en activiteiten

Nieuwe deelnemers ontvangen en inschrijven
Nieuwe activiteiten voor deelnemers ontwikkelen en organiseren
Bewaken diversiteit in de activiteiten
Afstemmen activiteiten met de coördinator vrijwilligers en de PR
Activiteiten inroosteren
De vastlegging van NAW-gegevens etc. deelnemers invoeren in het systeem Teamleader
Nazorg vertrekkende deelnemers
Indien van toepassing lief en leed deelnemers
Geregeld aanwezig op De Minkhof tijdens de openstellingen
Rapportage aan bestuur of bestuurslid voor de algemene gang van zaken
Bewaakt de goede onderlinge communicatie tussen deelnemers
Zo van toepassing geschillen oplossen tussen deelnemers
Op uitnodiging aanwezig bij bestuursvergaderingen
Contacten onderhouden met de zorgsector
Aanspreekpunt zijn voor zorgverleners
Initiëren overleggen bij zorgverleners en hen op vaste momenten bezoeken
Initiatieven nemen om tot de doelgroep behorende deelnemers in te laten stromen
Voert op vaste momenten en ad hoc overleg met de collega coördinatoren
Mail beheren – info@minkhof.nl

 

Coördinator administratie en PR

Nieuwsbrieven naar vrijwilligers uit laten gaan
Website + Social media beheren (input en bijwerken )
Open dagen en evenementen organiseren
Organiseert de aanwezigheid van De Minkhof op diverse markten etc. in de regio
Geregeld aanwezig op De Minkhof tijdens de openstellingen
Rapportage aan bestuur of bestuurslid voor de algemene gang van zaken
Overleg met de pr-werkgroep
Afspraken maken en ontvangen van derden + rondleidingen
Aanspreekpunt voor benodigde budgetten betreffende de PR
Bewaakt de goede onderlinge communicatie
Op uitnodiging aanwezig bij bestuursvergaderingen
Mail beheren
Voert op vaste momenten en ad hoc overleg met de collega coördinatoren

 

Regelmatig zoeken wij ook:

Koks of Kook-assistentes

Is koken je passie en heb op de maandagen, woensdagen of vrijdagen tijd om tussen 10-14 uur met de deelnemers een lekkere maaltijd te bereiden, meld je dan aan bij Marianne Rikken via vrijwilligers@minkhof.nl

Gastvrouwen/heren

  • Koffie en thee voorbereiden en klaarzetten.
  • Ontvangen van de deelnemers.
  • Deelnemers activeren in de werkzaamheden van de dag.
  • Zorgdragen voor voldoende ruimte voor ontmoeting en ontspanning.
  • Assisteren bij groeps- of individuele activiteiten in en rond het dagverblijf.

Activiteitenvrijwilligers

De activiteitenvrijwilliger begeleidt het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten van de deelnemers.

  • Activiteiten zoals knutselen, handwerken, timmeren, houtbewerken, naaien, bloemschikken, schilderen, biljarten, jeu de boulen etc.
  • Seizoensgebonden activiteiten: zaaien, planten, fruit inmaken, jam en chutneys maken

 

Uitgangspunt hierbij is dat de deelnemers hier zoveel mogelijk zelf samen actief in zijn.

Aanmelden als vrijwilliger
X