Vacatures

De Minkhof is op zoek naar een coördinator vrijwilligers

De Minkhof in Bemmel – een gezellige ontmoetingsplek en activiteitencentrum voor jongere en oudere senioren  – groeit en bloeit. Mede daardoor is er behoefte aan een coördinator vrijwilligers.

De coördinator vrijwilligers vormt samen met de coördinatoren Deelnemers en Public Relations/administratie een team dat het reilen en zeilen op de Minkhof coördineert.

Voor deze functie is teamspirit, empathie voor ouderen en het kunnen omgaan met vrijwilligers een vereiste. Voor deze taken wordt een redelijke vergoeding verstrekt.

Heeft u interesse of wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met de bestuursvoorzitter van de Minkhof: Cor van Dalen.

Per mail: voorzitter@minkhof.nl of telefonisch: 06 55335519.

De volledige taakomschrijving staat op www.minkhof .nl.

Reageren kan tot woensdag 18 maart a.s.

Omschrijving Coördinator vrijwilligers

1       Vrijwilligers werven, selecteren, een intake verzorgen en het inwerken organiseren;

2       De vastlegging van NAW gegevens etc. van vrijwilligers invoeren in Teamleader;

3       Maandrooster vrijwilligers maken en verspreiden;

4       Aanspreekpunt zijn voor de voorzitters van de diverse werkgroepen;

5       Coaching van de vrijwilligers en belastbaarheid bewaken;

6       Aanspreekpunt en luisterend oor zijn voor de vrijwilligers;

7       Goede onderlinge communicatie  bewaken en hierop acteren indien dit niet goed gaat;

8       Vrijwilligersavond 1 x per maand organiseren en voorzitten;

9       Voorzittersoverleg 1 x per 2 maanden organiseren en voorzitten;

10     Indien van toepassing geschillen oplossen tussen vrijwilligers;

11     Indien van toepassing lief en leed vrijwilligers;

12     Teamleader beheren;

13     Mail beheren vrijwilligers@minkhof.nl;

14     Voert op vaste momenten en ad hoc overleg met collega coördinatoren;

15     Geregeld aanwezig op De Minkhof tijdens de openingstijden;

16     Rapportage bestuur of bestuurslid betreffende contactfunctie;

17     Aanspreekpunt voor de benodigde budgetten;

18     Op uitnodiging aanwezig bij bestuursvergaderingen.

 

Regelmatig zoeken wij ook:

Koks of Kook-assistentes

Is koken je passie en heb op de maandagen, woensdagen of vrijdagen tijd om tussen 10-14 uur met de deelnemers een lekkere maaltijd te bereiden, meld je dan aan via vrijwilligers@minkhof.nl

Gastvrouwen/heren

  • Koffie en thee voorbereiden en klaarzetten.
  • Ontvangen van de deelnemers.
  • Deelnemers activeren in de werkzaamheden van de dag.
  • Zorgdragen voor voldoende ruimte voor ontmoeting en ontspanning.
  • Assisteren bij groeps- of individuele activiteiten in en rond het dagverblijf.

Activiteitenvrijwilligers

De activiteitenvrijwilliger begeleidt het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten van de deelnemers.

  • Activiteiten zoals knutselen, handwerken, timmeren, houtbewerken, naaien, bloemschikken, schilderen, biljarten, jeu de boulen etc.
  • Seizoensgebonden activiteiten: zaaien, planten, fruit inmaken, jam en chutneys maken

Heb je belangstelling om als vrijwilliger mee te doen, meld je dan aan door het aanmeldformulier (zie onderaan) in te vullen of een e-mail te sturen naar vrijwilligers@minkhof.nl. U kunt ook persoonlijk langs komen op maandag, woensdag of vrijdag tussen 9:30-16:00uur, of op die dagen bellen naar 0481 357 185. 

Uitgangspunt hierbij is dat de deelnemers hier zoveel mogelijk zelf samen actief in zijn.

Aanmelden als vrijwilliger
X