Vacatures

Regelmatig zoeken wij:

Gastvrouwen/heren

  • Koffie en thee voorbereiden en klaarzetten.
  • Ontvangen van de deelnemers.
  • Deelnemers activeren in de werkzaamheden van de dag.
  • Zorgdragen voor voldoende ruimte voor ontmoeting en ontspanning.
  • Assisteren bij groeps- of individuele activiteiten in en rond het dagverblijf.

Activiteitenvrijwilligers

De activiteitenvrijwilliger begeleidt het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten van de deelnemers.

  • Activiteiten zoals knutselen, handwerken, timmeren, houtbewerken, naaien, bloemschikken, schilderen, biljarten, jeu de boulen etc.
  • Seizoensgebonden activiteiten: zaaien, planten, fruit inmaken, jam en chutneys maken

Heb je belangstelling om als vrijwilliger mee te doen, meld je dan aan door het aanmeldformulier (zie onderaan) in te vullen of een e-mail te sturen naar Annelies Vermeulen vrijwilligers@minkhof.nl. U kunt ook persoonlijk langs komen op maandag, woensdag of vrijdag tussen 9:30-16:00uur, of op die dagen bellen naar 0481 357 185.

Uitgangspunt hierbij is dat de deelnemers hier zoveel mogelijk zelf samen actief in zijn.

Aanmelden als vrijwilliger