Duurzame energie

ZonnepanelenZonnepanelen voor De Minkhof

Zet De Minkhof in het zonnetje…en doneer! Deze slogan was destijds de aftrap voor het verzamelen van een bedrag van € 13.500,-. Een aanzienlijk bedrag, vandaar dat het in drie fasen werd opgedeeld. Door de vele gulle donaties ( € 4.500,-) werden op 24 oktober 2014 de eerste acht panelen geplaatst waarmee Fase 1 werd afgerond.

 

Voor het realiseren van fasen 2 en 3 was het volgende nodig:
Fase 2: Plaatsen van de volgende acht zonnepanelen en oplaadpunt voor elektrische fietsen
>> Bij het bereiken van € 9.000,- aan donaties.
Fase 3: Plaatsen van nog eens acht zonnepanelen en een energiedisplay 
>> Bij het bereiken van € 13.500,- aan donaties.

Fase 2 en 3 zijn voor de zomer afgerond onder andere dankzij een doelsubsidie van het Oranje Fonds. Er zijn nu 24 zonnepanelen in werking. De Minkhof is daardoor in staat om haar doel voor de toekomst te bereiken namelijk al zoveel mogelijk energieneutraal opereren.

Daarnaast is ook het verlichtingsplan geheel gerealiseerd. Alle bestaande verlichting en ook de uitbreiding die nodig was, is inmiddels LED.

Waarom?

De Minkhof staat voor een plek waar senioren samen komen om de dag op een fijne manier door te brengen. Maar De Minkhof heeft ook een publieke functie, waarbij het wil uitstralen dat het zorg heeft voor natuur en milieu. Daarbij hoort gebruik van duurzame (schone) energie, opgewekt met de zon. Het op de zon gerichte dakvlak is zeer geschikt voor het installeren van zonnepanelen. De Minkhof wordt niet gesubsidieerd en draait volledig op vrijwilligers, donateurs en sponsors. Voor de toekomst van de leef- en doe boerderij is het van belang dat er geïnvesteerd wordt in maatregelen die zorgen voor een vermindering van de vaste kosten. Een van die maatregelen is het plaatsen van zonnepanelen op het dak waarmee in een groot deel van de elektriciteitsbehoefte kan worden voorzien.

Toekomst

Het streven is om het gebouw in de toekomst grotendeels te verwarmen met behulp van een warmtepomp, die kan worden aangestuurd door zonne-energie. Daarvoor is verdere uitbreiding nodig van het aantal zonnepanelen.

De Minkhof  doet een beroep op bewoners en bedrijven in Lingewaard en fondsen zoals het Oranje Fonds om hen daarbij te ondersteunen.

Doet u mee?

U helpt ons met uw gift deze doelen te bereiken. Uw gift klein of groot zal zichtbaar een verschil maken! Doet u mee?  Stuur dan een email met uw gegevens en naar penningmeester@minkhof.nl.