Fondsen, Sponsoren en Partners

Veel fondsen, stichtingen en bedrijven dragen het Minkhof-project een warm hart toe (zie overzicht). Zij bieden financiële steun of doneren in de vorm van goederen of diensten. Zonder deze steun zou De Minkhof haar doelen niet kunnen realiseren. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun giften of hun gratis hulp.

Fondsen

 

Sponsoren

Partners