ANBI

De Minkhof heeft een ANBI status. Dit betekent dat wij officieel bestempeld zijn door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Voor donateurs (particulier en bedrijven) betekent dit dat uw bijdrage aftrekbaar is van de belasting.