De Stichting

Het bestuur van Stichting De Minkhof bestaat uit Frans Spekreijse, Ed Masselink en Henk Kapel.

Bestuur en commissies

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Financiële commissie

Coördinator De Minkhof

Frans Spekreijse

Ed Masselink

Henk Kapel

Jos Lamers

Bianca Link

Raad van Advies

Het bestuur wordt ondersteund door een Raad van Advies gevormd door deskundigen op verschillende gebieden die (ongevraagd) advies kunnen uit brengen. Bovendien heeft de Raad een ambassadeursfunctie:

Donald Wiedemeyer – voorzitter

Pim Miltenburg

Harrie van de Westelaken

Jan Rossen – Zorgmanager en Beheerder gebouwen en buitenterrein

PR en communicatiemedewerker
Gonny Lamers – Artikelen media

Eddie Hofman – Facebook

Bianca Link – Facebook, Website en Nieuwsbrief

email: coordinator@minkhof.nl

De Minkhof

Molenwei 57 (einde Flierenhofstraat / dijk)

6681 BS Bemmel

0481  375 185 (ma/wo/vr)

NL51 RABO 0179522469
KvK 56782101
ANBI

X