De Stichting


Bestuur De Minkhof
Voorzitter Cor van Dalen voorzitter@minkhof.nl
Vice-voorzitter Bert Kuijf vice-voorzitter@minkhof.nl; bert.kuijf@gmail.com
Secretaris Maria Jansen
Penningmeester Harry Dirks penningmeester@minkhof.nl
Bestuurslid Wies Queens bestuurslid@minkhof.nl
Coördinator Vrijwilliger Annelies Vermeulen vrijwilligers@minkhof.nl
Coördinator Deelnemers en Activiteiten Carla Tap deelnemers@minkhof.nl
Facilitair medewerker Pieter Bongaarts facilitair@minkhof.nl

De Minkhof

Molenwei 57 (einde Flierenhofstraat/dijk)
6681 BS Bemmel
0481 -375 185 (ma/wo/vr van 9.30-16.00 u bereikbaar)
NL51 RABO 0179522469
KvK 56782101
ANBI