Het Project

 

Wat ging eraan vooraf?

Al langere tijd heeft Jan Rossen (huisarts groepspraktijk De Teselaar) de droom om een plek te creëren waar senioren elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen werken in de natuur, timmerwerkplaats en binnen of gewoon kunnen genieten van wat er om hen heen te zien is.

De plek zou zo moeten worden ingericht dat deelnemers er bijpassende activiteiten kunnen ontwikkelen, zodat het ook voor passanten leuk is om even binnen te lopen.

Jan Rossen, vice-voorzitter van de Stichting Lingewaard Natuurlijk, bespreekt dit idee met de andere bestuursleden van de stichting. Louis Dolmans (toenmalig wethouder) en Cor van Dalen, initiatiefnemer van de Veldschuur, zijn enthousiast over het plan.

In de zomer van 2010 komt de boerderij van de familie Minkhorst met omliggende gronden aan de Molenwei 55 in de verkoop (lees ook “De Minkhof vroeger”). Dit na het overlijden van de laatste bewoner, Rinus Minkhorst, die er nog tot op hoge leeftijd heeft geboerd.
In diezelfde zomer ontmoet Jan Rossen een buurtbewoner die het idee een warm hart toedraagt. Hij is bereid de boerderij aan te kopen. Twee jaar later, in de zomer van 2012, vindt de overdracht plaats. Dat het zolang heeft geduurd ligt onder meer aan het feit dat er bij uitgebreid bodemonderzoek lichte asbestverontreiniging is geconstateerd. Ingenieursbureau Boot heeft in kaart gebracht op welke plekken de bodem zal moeten worden gesaneerd. Deze sanering zal plaatsvinden voordat er met het inrichten van het land wordt begonnen. Afgesproken wordt om een aparte stichting op te zetten om dagelijkse voortgang van het project te garanderen. De Stichting De Minkhof  is in december 2012 een feit.

Het eerste plan is om een van de schuren om te bouwen tot verblijfsruimte. Maar in 2013 wordt er toch voor gekozen om een heel nieuw gebouw erbij te plaatsen dat dienst gaat doen als verblijfsruimte. Hierdoor wordt er door de gemeente Lingewaard een nieuw adres toegekend Molenwei 57 en op 30 augustus 2014 is de feestelijke opening. Op woensdag 3 september 2014 ontvangt de Stichting De Minkhof haar eerste deelnemers.