Meedoen-regeling

Meedoenregeling gemeente Lingewaard

Bronvermelding https://meedoeninlingewaard.nl/regelingen/meedoenregeling/

Bent u ouder dan 18 jaar en voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan de meedoenregeling aan. Dit jaar is het nog makkelijker voor u. U doet een aanvraag. U ontvangt bericht of uw aanvraag direct goedgekeurd wordt, of dat aanvullende informatie nodig is. Er wordt gestreefd naar een beoordeling binnen 3 weken nadat een volledige aanvraag ontvangen is. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u automatisch € 100 per volwassene op uw bankrekeningnummer gestort. Dit gebeurt altijd in de eerste week van de volgende maand, na goedkeuring van uw aanvraag. U hoeft hier verder niets voor te doen.

Betaalbewijs

Het is wel belangrijk dat u een betaalbewijs (factuur of bankafschrift) bewaart van een meedoen-activiteit. U kunt namelijk binnen 6 maanden na goedkeuring van uw aanvraag een controle krijgen.

Voorbeelden

Voorbeelden van meedoen-activiteiten zijn:
– lidmaatschap van een sport, de fanfare, een koor of zwemmen;
– kosten voor een theater- of bioscoopvoorstelling;
– internetkosten, lidmaatschap krant of openbaar vervoerkosten.

U kunt altijd even contact opnemen met de klantenservice als u twijfelt of uw activiteit wel voldoet aan de meedoenregeling.

Flyer Meedoenregeling Lingewaard

https://meedoeninlingewaard.nl/wp-content/uploads/2018/11/Flyer-Meedoenregeling.pdf?x66894