Meedoen-regeling

De meedoen-regeling levert een bijdrage aan de kosten voor deelname aan sociaal-culturele, sportieve activiteiten en/of lidmaatschap voor ieder afzonderlijk gezinslid. Het is een persoonsgebonden budget.

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

Deze participatieregeling is voor elke inwoner van de gemeente Lingewaard die een inkomen heeft dat beneden 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm ligt. De regeling geldt dus niet alleen voor inwoners die een uitkering ontvangen. U komt alleen in aanmerking voor deze regeling als uw totale eigen vermogen (direct beschikbare middelen in de vorm van contant geld en direct opeisbare tegoeden op bank- en spaarrekeningen) niet hoger is dan het bedrag dat volgens de Wet Werk en Bijstand vrijgehouden wordt.

Hoe hoog is de vergoeding?

€ 100 Per jaar per persoon voor ieder gezinslid dat meedoet aan sociaal-culturele of sportieve activiteiten. Uitbetaling vindt eenmaal per jaar plaats op vertoon van betalingsbewijzen.

Meer weten?

Vraag bij twijfel altijd bij het team Sociaal en Welzijn na of u recht heeft op de regeling. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 026-326 01 11.

Aanvragen?

Via www.lingewaard.nl > Wonen > Actueel > Aanvraagformulier BB Meedoen Regeling en Toelichting aanvraag formulier Meedoen regeling minima downloaden. (aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend)

Aanmelden als deelnemer
X