Nieuwjaarsreceptie  De Minkhof

Op vrijdag 19 januari 2024 vond bij De Minkhof de nieuwjaarsreceptie plaats. Voorzitter Cor van Dalen hield een korte nieuwjaarspeech en stond stil bij een aantal gebeurtenissen en activiteiten die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Het motto van De Minkhof is  “beleven en ontmoeten” en daar hebben de vele vrijwilligers van De Minkhof in het afgelopen jaar een grote bijdrage aan geleverd. Heel veel dank daarvoor! Een hoogtepunt was de week van de ontmoeting, waardoor De Minkhof weer eens extra op de kaart is gezet. De komende jaren zal deze ontmoetingsweek een terugkerende activiteit zijn.
Mede dankzij financiële ondersteuning van de RABO ClubSupport actie, de drie Bemmelse stichtingen, gemeente Lingewaard, de Jubileum donatie Bemmel-Haalderenstichting heeft De Minkhof een groot deel van de inrichting (tafels, stoelen) kunnen vernieuwen, de veranda kunnen uitbreiden, en een krachtstroominstallatie aan kunnen brengen in de timmerwerkplaats. Medio augustus is Door De Minkhof de elektrische duofiets in gebruik genomen.

Cor memoreerde ons ook aan droevige gebeurtenissen. We staan stil bij het overlijden van een aantal deelnemers en vrijwilligers. Het team vrijwilligers van de timmerwerkplaats heeft afscheid moeten nemen van drie collega’s. Een groot gemis voor de kleine werkgroep. Op 22 november heeft het bestuur van De Minkhof afscheid genomen van Monique Berkelmans. Dankzij de inzet en de financiële bijdrage van Monique en haar man Donald is De Minkhof ontstaan. Wij zullen hun motto “Beleven en Ontmoeten bij De Minkhof” in ere houden en  daadkrachtig voortzetten.

Niet droevig…, maar wel spijtig nemen wij afscheid van onze penningmeester Jan de Vries. Hij heeft zich in 2023 met de financiën bemoeid en kreeg te maken met de boekhouding van 2 stichtingen vanwege de aankoop van het pand. Dat kostte nogal wat zweetdruppels. Jan wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet, met een bosje bloemen en een cadeau van de werkplaats die hij zelf mag uitzoeken. De nieuwe penningmeester Harry Dirks is inmiddels door Jan ingewerkt en neemt zijn taak over.