november 2014 3Coördinator Vrijwilligerswerk :

1. Vrijwilligersrooster maken per maand

2. Zorgdragen voor de activiteitenkalender

3. Beheren vrijwilligersbestand

4. Beheer van vrijwilligers@minkhof.nl en aanmelden@minkhof.nl

5. Intake gesprekken houden met nieuwe vrijwilligers

6. Evaluatie gesprekken plannen met vrijwilligers

7. Vrijwilligersbijeenkomst organiseren

Dagcoördinator ; 09.00 – 16.30:

1. Rooster per maand maken en doorgeven aan coördinator vrijwilligerswerk

2. Buttons klaarleggen

3. Deelnemers ontvangen en deelnemersbijdrage innen

4. Beheer deelnemers-map

5. Beheer deelnemerskas

6. Voorraad bijhouden

7. Beheer telefoon tijdens de openstelling van 9-16 uur

8. Brievenbus

9. Activeren deelnemers

10. Schoonmaak

11. Thermostaat verwarming schuur en dagverblijf op 16°C

12. Afsluiten schuur en dagverblijf

Gastvrouw/-heer ; 09.00 – 12.15 en 13.15 – 16.30

1. Koffie en thee voorbereiden en klaarzetten

2. Whitebord invullen

3. Ontvangen deelnemers

4. Activeren deelnemers

5. Huishoudelijk taken samen met deelnemers uitvoeren

6. Plastic woensdagmiddag aan de straat in de even weken

7. Na sluiting alle afval (keuken, boven en toiletten) in blauwe afvalcontainer

8. Schoonmaak

Activiteitenbegeleider ; 09.00 – 12.15 en 13.15 – 16.30

1. Inkoop activiteiten na overleg aanschaffen met coördinator activiteiten

2. Voorbereiden / klaarzetten met deelnemers

3. Deelnemers ontvangen

4. Opruimen met deelnemers

5. Schoonmaak

Werkplaatsbegeleider ; 09.30 – 12.15 en 13.15 – 16.00

1. Coördinator maakt rooster per maand en geeft dit door aan coördinator vrijwilligerswerk

2. Voorbereiden / klaarzetten met deelnemers

3. Opgeruimd en schoon achter laten met deelnemers, afval in de blauwe container

 

Tuinbegeleider ; 09.30 – 12.15 en 13.15 – 16.00

1. Coördinator maakt rooster per maand en geeft dit door aan coördinator vrijwilligerswerk

2. Voorbereiden / klaarzetten met deelnemers

3. Opruimen met deelnemers

Kookbegeleider ; 10.00 – 14.00

1. Coördinator maakt rooster per maand en geeft dit door aan coördinator vrijwilligerswerk

2. Menu bedenken en inkopen doorgeven aan dagcoördinator

3. Samen met deelnemers eten voorbereiden

4. Keuken opgeruimd en schoon achter laten met deelnemers

5. Bonnetjes per dag inleveren bij dagcoördinator

Wat wordt er verwacht van de deelnemers?

1. Aanmelden van te voren mondeling, via email of telefonisch

2. Afbellen of mailen uiterlijk 1 dag voor komst

3. Contant betalen bij de dagcoördinator

4. 09.30 Helpen met koffie en thee inschenken

5. 10.00 Afruimen koffie en thee

6. Verzorgen kippen, vogels, planten, huishoudelijke taken

7. Actief deelnemen aan een zelf gekozen activiteit

8. 11.45 Deelnemers laten helpen met tafeldekken

9. 12.15-13.00 Gezamenlijk eten

10. 13.00 Deelnemers laten helpen met afruimen

11. Actief deelnemen aan een zelf gekozen activiteit

12. 14.30 Gezamenlijk koffie drinken

13. 15.45 Helpen bij afruimen/opruimen

14. Gemaakte spullen blijven eigendom van De Minkhof, mits zelf meegenomen

Conclusie

Voorlopig zitten we nog in de ontwikkelingsfase en dankzij voortschrijdend inzicht zullen de functieomschrijvingen aangepast moeten worden. Heeft u vragen, suggesties of tips bespreek dit met een bestuurslid of mail coordinator@minkhof.nl.

 

 

U kunt hier het document ‘Functieomschrijvingen’ downloaden in PDF formaat.

Functieomschrijvingen De Minkhof 2014

X