Functieomschrijvingen

november 2014 3Coördinator De Minkhof

1. Vrijwilligersrooster maken per maand

2. Zorgdragen voor de activiteitenkalender

3. Beheren vrijwilligersbestand

4. Beheer van secretariaat@test.jbulters.nl en minkhofvrijwilligers@gmail.com.

5. Intake gesprekken houden met nieuwe vrijwilligers en nieuwe deelnemers

6. Evaluatie gesprekken plannen met vrijwilligers

7. Vrijwilligersbijeenkomst organiseren

8. Bijwonen vergaderingen bestuur en Raad van Advies

9. Aanspreekpunt voor derden

Gastvrouw/heer met kastaken ; 09.00 – 16.30:

1. Beheer Laptop voor administratie

2. Buttons klaarleggen

3. Deelnemers ontvangen en deelnemersbijdrage innen

4. Beheer deelnemers-map

5. Beheer deelnemerskas

6. Voorraad bijhouden

7. Beheer telefoon tijdens de openstelling van 9-16 uur

8. Woensdags containers en/of plastic aan de straat

9. Brievenbus

10. Activeren deelnemers

11. Tafeldekken middageten met deelnemers en gastvouw/heer

12. Helpen afruimen met deelnemers en gastvrouw/heer

13. Schoonmaak

14. Thermostaat verwarming schuur en dagverblijf op 16°C

15. Afsluiten schuur en dagverblijf

Gastvrouw/-heer ; 09.00 – 12.15 en 13.15 – 16.30

1. Koffie en thee voorbereiden en klaarzetten

2. Whitebord invullen

3. Ontvangen deelnemers

4. Activeren deelnemers

5. Huishoudelijk taken samen met deelnemers uitvoeren

6. Tafel dekken met deelnemers

7. Tafel afruimen met deelnemers

8. Na sluiting alle afval (keuken, boven en toiletten) in blauwe afvalcontainer

9. Schoonmaak

Activiteitenbegeleider ; 09.00 – 12.15 en 13.15 – 16.30

1. Inkoop activiteiten na overleg aanschaffen met coördinator

2. Voorbereiden / klaarzetten met deelnemers

3. Deelnemers ontvangen

4. Activeren deelnemers

5. Tafel dekken en afruimen met deelnemers

6. Opruimen met deelnemers

7. Schoonmaak

Werkplaatsbegeleider ; 09.30 – 12.15 en 13.15 – 16.00

1. Coördinator maakt rooster per maand en geeft dit door aan coördinator vrijwilligerswerk

2. Voorbereiden / klaarzetten met deelnemers

3. Opgeruimd en schoon achter laten met deelnemers, afval in de blauwe container

Tuinbegeleider ; 09.30 – 12.15 en 13.15 – 16.00

1. Coördinator maakt rooster per maand en geeft dit door aan coördinator vrijwilligerswerk

2. Voorbereiden / klaarzetten met deelnemers

3. Opruimen met deelnemers

Kookbegeleider ; 10.00 – 14.00

1. Coördinator maakt rooster per maand en geeft dit door aan coördinator vrijwilligerswerk

2. Menu bedenken en inkopen doorgeven aan dagcoördinator

3. Samen met deelnemers eten voorbereiden

4. Keuken opgeruimd en schoon achter laten met deelnemers

5. Bonnetjes per dag inleveren bij dagcoördinator

Wat wordt er verwacht van de deelnemers?

1. Aanmelden van te voren mondeling, via email of telefonisch

2. Afbellen of mailen uiterlijk 1 dag voor komst

3. Contant betalen bij de dagcoördinator

4. 09.30 Helpen met koffie en thee inschenken

5. 10.00 Afruimen koffie en thee

6. Verzorgen kippen, vogels, planten, huishoudelijke taken

7. Actief deelnemen aan een zelf gekozen activiteit

8. 11.45 Deelnemers laten helpen met tafeldekken

9. 12.15-13.00 Gezamenlijk eten

10. 13.00 Deelnemers laten helpen met afruimen

11. Actief deelnemen aan een zelf gekozen activiteit

12. 14.30 Gezamenlijk koffie drinken

13. 15.45 Helpen bij afruimen/opruimen

14. Gemaakte spullen blijven eigendom van De Minkhof, mits zelf meegenomen

Conclusie

Voorlopig zitten we nog in de ontwikkelingsfase en dankzij voortschrijdend inzicht zullen de functieomschrijvingen aangepast moeten worden. Heeft u vragen, suggesties of tips bespreek dit met een bestuurslid of mail coordinator@test.jbulters.nl.

 

 

U kunt hier het document ‘Functieomschrijvingen’ downloaden in PDF formaat.

Functieomschrijvingen De Minkhof 2014