“Ik ben erg gemotiveerd om me voor De Minkhof in te zetten”

“Voor mijn overleden schoonvader zou De Minkhof een uitkomst zijn geweest. Toen mijn schoonmoeder in het verpleegtehuis werd opgenomen brak er voor hem een moeilijke periode aan. De warmte en vriendschap die mensen op De Minkhof ervaren, hadden zeker geholpen deze klap te verwerken.“

Penningmeester  Fred Boersma bezoekt wekelijks de leef- en doeboerderij aan de dijk. Elke keer weer wordt hij getroffen door de prettige sfeer die er heerst. Het bruist er van de activiteit, is zijn ervaring. Dit motiveert hem extra om zich voor De Minkhof in te zetten.. “Na twee jaar van pionieren kunnen we de beginfase achter ons laten. We zijn druk bezig de organisatie verder uit te bouwen en te verbeteren. Zo gaan we vanaf 3 oktober ook op de maandagen open. De komst van Ina Rutgers, een gekwalificeerde, betaalde kracht die belast is met het coachen van de vrijwilligers, heeft een flinke impuls gegeven. Dit is mogelijk gemaakt door een gift van het Oranje Fonds.”

Nieuw sponsorbeleid 

Na zijn aantreden op 1 april heeft Fred nieuw sponsorbeleid ontwikkeld. Daarbij wordt uitgegaan van maatwerk. “De Stichting moet haar eigen broek ophouden”, legt hij uit. “In deze fase, waarin we nog niet dagelijks open zijn, hebben we onvoldoende inkomsten uit de bijdragen van de deelnemers om rond te komen.” Fred ziet het daarom als een belangrijke taak om het minkhofproject behalve bij de fondsen ook te promoten bij de Lingewaardse ondernemers. “Het past in deze tijd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Een donatie of het schenken van spullen is een mooie invulling van dit beleid. De Minkhof stelt daar tegenover dat ze zelf de inkopen zoveel mogelijk bij Lingewaardse bedrijven doet.”

Dankzij giften van het Oranje Fonds, VSB Fonds, KANS Fonds, Sluyterman van Loo, RCOAK en Fundatie van de Santheuvel heeft De Minkhof sinds kort de beschikking over nieuwe hulpmiddelen zoals een laptop voor de coördinatoren en een tablet voor gebruik tijdens de computerlessen. De werkplaats heeft nieuw gereedschap gekregen en er zijn benodigdheden ingekocht voor het naaien, handwerken en schilderen, evenals diverse sport- en spelmaterialen. “In het kader van duurzaamheid hebben we ook geïnvesteerd in ledverlichting en zonnepanelen”, benadrukt de penningmeester, “en om het fietsen naar De Minkhof te stimuleren is er een oplaadpunt gecreëerd voor een elektrische fiets.”

Ook particulieren kunnen een steentje bijdragen door “Vriend” te worden voor 25 euro (klik op de knop “Word Vriend” op www.minkhof.nl). Ter kennismaking kunnen zij een maaltijd gebruiken op De Minkhof.