Minimaal 100 vrienden

Op de vrijwilligersavond van maart heeft het bestuur het plan gelanceerd om een actie te starten om Vriend van De Minkhof te worden. Het doel is om dit jaar 100 vrienden te maken.

Op dit moment staat de teller op 45. Het bestuur wil de actie nogmaals onder de aandacht brengen. Inmiddels laten de halfjaarcijfers zien dat De Minkhof goed in de pas lopen in vergelijking met de begroting. Het bezoekersaantal laat een stijgende lijn zien. Dat betekent in de toekomst een toename van de kosten. Kosten die niet worden gedekt door de bijdragen van de deelnemers en de donaties van de fondsen.

Het is van belang dat het streefgetal van 100 Vrienden dit jaar wordt gehaald. Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op vrijwilligers, familie van deelnemers en andere betrokkenen om Vriend te worden.

Aanmelding kan erg gemakkelijk door op de blauwe button “Word Vriend” te drukken (de rest wijst zich vanzelf). Ook kunt u op openingstijden bij de dagcoördinator op De Minkhof contant betalen als u dat liever wilt.

Als u mensen in eigen kring wilt benaderen via de mail (andere manieren mogen natuurlijk ook) dan kunnen wij u een voorbeeldtekst sturen. U kunt deze opvragen door gebruik te maken van het contactformulier (pagina Contact). Ook onze nieuwe folder ‘De Minkhof kan niet zonder uw steun’ is prima geschikt voor promotie doeleinden.