Aanleg Fruitgaard in de schapenwei

Door een subsidiebijdrage van in totaal € 7.500,00 van de RABObank en het GroenDoenFonds wordt, onder de bezielende begeleiding van Cor van Dalen in het vroege voorjaar gestart met het aanleggen van een Fruitgaard. Op de tekening een indruk van de inrichting.