Van de bestuurstafel

Afval scheiden

Door de groei van De Minkhof nemen de afvalstromen toe. Na raadpleging van een aantal vrijwilligers is een concept afvalbeleid opgesteld. Dit plan is door het bestuur vastgesteld. Uitgangspunt is, dat het afval zoveel als mogelijk wordt gescheiden op een duurzame manier.

Niek Hartings zal de coördinatie op zich nemen. Vanuit het bestuur is Fred aanspreekpunt. Nieuw is dat we het GFT-afval van de keuken gaan composteren. Thea heeft een gesloten compostbak beschikbaar gesteld.  Op de donderdag dat ook de schoonmaakwerkgroep actief is zal er met een aanhangwagen naar de stort worden gereden door een aantal vrijwilligers met afval dat niet in de bestaande containers kan worden geplaatst. Vrijwilligers die wel een keer mee willen helpen kunnen zich bij Niek of Fred melden. Op donderdag 13 juli beginnen we met het verder opruimen van de mestvaalt en het afvoeren van reststromen van de werkplaats.

 

Promotiebord

Besloten is om het promotiedoek naar rechts te verplaatsen (vanuit het gebouw gezien), vóór de solitaire meidoorn en achter de bestaande afrastering. Deze meidoorn zal in model worden gesnoeid zodat deze een mooie achtergrond vormt voor het doek. Het doek zal alleen in de maanden april tot en met oktober worden opgehangen. De tuingroep is bereid gevonden om het frame te verplaatsen. Het bestuur concludeert op grond van gedaan onderzoek (Huib) dat geen vergunning nodig is. Met deze stap wordt ook tegemoetgekomen aan wensen van de buurtbewoners.

 

Hometeam en netwerkcafé

Het Hometeam is een ontmoetingsplaats voor zorgverleners. Deze wordt eens in de 4 tot 6 weken gehouden. Jan Rossen zal De Minkhof in het Hometeam vertegenwoordigen. Het netwerkcafé is breder opgezet en wordt twee keer per jaar bij SWL gehouden. Naast Jan Rossen zullen een of twee vrijwilligers worden gevraagd om namens De Minkhof aanwezig te zijn. De eerstvolgende bijeenkomst zal Bart Jan vergezellen.

 

BBQ op 25 augustus

Ter gelegenheid van het driejarig bestaan van De Minkhof heeft het bestuur besloten om naast de actieve vrijwilligers ook de oud-vrijwilligers uit te nodigen op onze jaarlijkse Minkhof/Jumbo BBQ. Binnenkort hebben Huib en Fred overleg met Pim Scheperkamp van Jumbo over de verdere invulling.

Noteer de datum alvast in je agenda.

 

Traplift

Na advies ingewonnen te hebben bij Jeroen Vermeulen (expert) heeft het bestuur besloten om de plannen voor een traplift, al dan niet in combinatie met een andere trap, op een laag pitje te zetten. Er kleven erg veel praktische bezwaren aan een dergelijke ingreep en de noodzaak wordt op dit moment ook niet zo erg gevoeld.

 

Rabobank Clubkas Campagne

Op 21 juni heeft onze penningmeester de cheque van de Rabobank Clubkas Campagne in ontvangst genomen op het Kinkelplein in Bemmel. En de opbrengst is maar liefst € 704,57. De Minkhof heeft 145 stemmen gekregen. Veel dank aan allen die op ons geweldig initiatief hebben gestemd.