Verdergaande openstelling De Minkhof per 7 juni 2021

Beste Gasten van De Minkhof,

We zijn blij dat we De Minkhof met ingang van 7 juni 2021 weer voor alle activiteiten kunnen openen.

Nu er steeds meer kan en mag, is het bestuur van mening dat het verantwoord is om alle activiteiten weer op te starten. Wel blijven uiteraard de basismaatregelen corona van toepassing:

  • Uitgangspunt is dat u minimaal één keer bent gevaccineerd en dat u bij klachten thuis blijft en niet naar De Minkhof komt.
  • U dient voor een bezoek (en zo gewenst) een tweegangenmaaltijd, vooraf telefonisch te reserveren. Dit kan tijdens de openingstijden van De Minkhof op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur: telefoonnummer: 0481-357185
  • Er vindt bij binnenkomst een gezondheidscheck plaats.
  • U dient anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar te houden.
  • Een mondkapje is verplicht en mag alleen afgedaan worden wanneer u op een stoel heeft plaatsgenomen.
  • De zitplaatsen en tafels op De Minkhof worden Coronaproof neergezet en moeten op die plaats blijven staan.
  • Er is plaats voor maximaal 12 personen. Voor de groepsactiviteiten op de bovenetage worden met de betreffende vrijwilligers aparte afspraken gemaakt en kan het totaal aantal aanwezigen in het gebouw dus hoger zijn.
  • Er zijn drie tijdsblokken namelijk van 9.30 tot 12.00 uur voor de ochtendactiviteiten, van 12.00 tot 13.00 uur voor de warme (tweegangen) maaltijd en van 13.30 uur tot 16.00 zijn de gasten/groepen welkom voor de middag activiteiten (Attentie: Biljarters mogen niet eerder binnen komen dan 13.30 uur). U mag, mits van te voren gereserveerd,  deelnemen aan meerdere tijdsblokken.
  • Voor alle groepsactiviteiten is de anderhalve meter maatregel eveneens van toepassing.
  • U dient voor een dagdeel (en een eventuele deelname aan de maaltijd) zoals gebruikelijk contant of met een strippenkaart af te rekenen.

Wij wensen u (weer) een prettig verblijf op De Minkhof toe

Met hartelijke groet,

Het bestuur en de coördinatoren

 

 

X