Na dakpanelen nu bodemsanering

werkzaamheden-dakken-300x180De afgelopen weken is er veel gewerkt aan de Molenwei 55. Na grondige voorbereiding is de eerste fase van de asbestsanering afgerond. De asbesthoudende platen van de schuurdaken zijn professioneel verwijderd en afgevoerd. De gebouwen zijn door SGS Technische Inspecties gecontroleerd en er is een certificaat afgegeven dat de gebouwen asbestvrij zijn. Het verwijderen van de asbestdaken was niet verplicht maar is uit voorzorg gedaan.

Na het verwijderen zijn door de firma Boeters nieuwe daken aangebracht met isolerende sandwichpanelen. Ook zijn er platen aangebracht aan de kopzijde van de schuur om een mooier aanzicht te krijgen van de dijk. Op dit moment worden de laatste werkzaamheden verricht. De schuren worden voorzien van nieuwe dakgoten en deuren en worden geschilderd.

Bodemsanering

Op 29 augustus 2013 start de eindfase van de sanering. De bodem bij de oude stalletjes wordt gesaneerd en de laatste resten van de stalletjes worden afgevoerd. Hiervoor werkt aannemingsbedrijf Goris uit Doornenburg samen met aannemingsbedrijf GMB uit Opheusden. Het hele proces wordt bewaakt door raadgevend Adviesbureau Boot. De werkzaamheden zullen bestaan uit het handmatig “picken”van asbestresten van de grond en het afgraven van een stuk van de bovenlaag. Deze laag wordt vervolgens afgevoerd. Hierdoor zal er tijdelijk bouwverkeer af en aanrijden. Na controle en afmelding door Bureau Boot en SGS Technische Inspecties zullen de gronden en gebouwen aan de Molenwei 55 daarna vrij zijn van asbest. Voor de werkzaamheden die gaan plaats vinden zijn voor de omgeving geen maatregelen nodig.

Na het saneren wordt het deel waar de rijplaten nu liggen opgehoogd en voorzien van een drainagesysteem om het water beter af te voeren. Aan de inrit wordt vooralsnog niet gewerkt omdat de door Bureau Boot gemaakte technische tekeningen bij de gemeente ter beoordeling liggen. Aan de kant van de Flierenhofstraat wordt een laag hekwerk geplaatst om alle oude rommelige afscheidingen met prikkeldraad te vervangen. Ook worden de hoge bomen geknot om vanuit de Flierenhofstraat een beter doorzicht naar de dijk te krijgen.