De Minkhof is op zoek naar coördinatoren

De Minkhof –  gezellige  ontmoetingsplek en activiteitencentrum voor jongere en oudere senioren in Bemmel –  groeit en bloeit. Mede daardoor is er behoefte aan een drietal coördinatoren. Het betreft coördinator vrijwilligers, coördinator deelnemers & activiteiten en coördinator PR & administratie. Het drietal vormt samen een team die het reilen en zeilen op De Minkhof coördineert. Voor deze functies is teamspirit, empathie voor ouderen en het kunnen omgaan met vrijwilligers een vereiste. Voor deze taken wordt een redelijke vergoeding verstrekt. Interne sollicitanten hebben bij gebleken geschiktheid voorrang.

Heeft u interesse of wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met de bestuursvoorzitter van De Minkhof Cor van Dalen, per mail voorzitter@minkhof.nl of telefonisch 0655335519.

De volledige taakomschrijving vind u hieronder.

Reageren kan tot maandag 25 november.

  1. Omschrijving Coördinator vrijwilligers
Vrijwilligers werven, selecteren, een intake verzorgen en het inwerken organiseren.
De vastlegging van NAW-gegevens etc. vrijwilligers invoeren in het systeem Teamleader
Maandrooster vrijwilligers maken
Aanspreekpunt zijn voor de voorzitters van de diverse werkgroepen
Coaching van de vrijwilligers en belastbaarheid bewaken
Aanspreekpunt zijn voor de vrijwilligers
Indien van toepassing lief en leed vrijwilligers
Geregeld aanwezig op De Minkhof tijdens de openstellingen
Rapportage aan bestuur of bestuurslid voor de algemene gang van zaken
Aanspreekpunt voor vrijwilligers met betrekking tot benodigde budgetten
Goede onderlinge communicatie bewaken en hierop acteren indien dit niet goed gaat
Aanspreekpunt en luisterend oor voor vrijwilligers
Vrijwilligersavond, 1 x per maand organiseren en voorzitten
Voorzittersoverleg 1x in de 2 maanden organiseren en voorzitten
Indien van toepassing geschillen oplossen tussen vrijwilligers
Op uitnodiging aanwezig bij bestuursvergaderingen
Mail beheren – coördinator@minkhof.nl
Voert op vaste momenten en ad hoc overleg met de collega coördinatoren

 

  1. Omschrijving Coördinator deelnemers en activiteiten
Nieuwe deelnemers ontvangen en inschrijven
Nieuwe activiteiten voor deelnemers ontwikkelen en organiseren
Bewaken diversiteit in de activiteiten
Afstemmen activiteiten met de coördinator vrijwilligers en de PR
Activiteiten inroosteren
De vastlegging van NAW-gegevens etc. deelnemers invoeren in het systeem Teamleader
Nazorg vertrekkende deelnemers
Indien van toepassing lief en leed deelnemers
Geregeld aanwezig op De Minkhof tijdens de openstellingen
Rapportage aan bestuur of bestuurslid voor de algemene gang van zaken
Bewaakt de goede onderlinge communicatie tussen deelnemers
Zo van toepassing geschillen oplossen tussen deelnemers
Op uitnodiging aanwezig bij bestuursvergaderingen
Contacten onderhouden met de zorgsector
Aanspreekpunt zijn voor zorgverleners
Initiëren overleggen bij zorgverleners en hen op vaste momenten bezoeken
Initiatieven nemen om tot de doelgroep behorende deelnemers in te laten stromen
Voert op vaste momenten en ad hoc overleg met de collega coördinatoren
Mail beheren – info@minkhof.nl

 

 

 

  1. Coördinator administratie en PR
Nieuwsbrieven naar vrijwilligers uit laten gaan
Website + Social media beheren (input en bijwerken )
Open dagen en evenementen organiseren
Organiseert de aanwezigheid van De Minkhof op diverse markten etc. in de regio
Geregeld aanwezig op De Minkhof tijdens de openstellingen
Rapportage aan bestuur of bestuurslid voor de algemene gang van zaken
Overleg met de pr-werkgroep
Afspraken maken en ontvangen van derden + rondleidingen
Aanspreekpunt voor benodigde budgetten betreffende de PR
Bewaakt de goede onderlinge communicatie
Op uitnodiging aanwezig bij bestuursvergaderingen
Mail beheren
Voert op vaste momenten en ad hoc overleg met de collega coördinatoren

 

 

X