De Minkhof is weer open!!

De Minkhof is weer open op sinds 1 juli  Dat zal voor velen een heuglijke mededeling zijn. De coördinatoren hebben i.s.m. het bestuur en de voorzitters van werkgroepen een plan opgesteld met de nodige protocollen die in werking zijn getreden. Het is wel een beetje anders  dan iedereen  gewend is, maar belangrijk is dat we zo veilig mogelijk en volgens de landelijke richtlijnen te werk gaan. Niet alles is al mogelijk, maar veel wel. Wat er allemaal anders is, kunt u lezen in het plan van aanpak en de protocollen die op deze website van de Minkhof zijn geplaatst.

Voorlopig zullen we met minder personen in de Minkhof zijn dan voor maart 2020.

Dit heeft natuurlijk alles te maken met de 1,5 meter afstand die wij van elkaar moeten houden. Dat is ook de reden dat er voorlopig nog niet gekookt zal worden en er tussen de middag ook geen maaltijd geserveerd kan worden.

In de loop van de tijd zullen we stapje voor stapje proberen te komen tot een “normale” gang van zaken, maar alleen dan wanneer het volgens de RIVM richtlijnen ook verantwoord is.

X