De Minkhof en het beleid t.a.v. honden

Het komt met regelmaat voor dat mensen die de Minkhof bezoeken hun hond meenemen. Het bestuur realiseert zich dat dit voor veel mensen belangrijk kan zijn, maar realiseert zich ook dat dit voor anderen niet zo hoeft te zijn. Vooral in de tuin en met name in de groente tuin kan een hond ongewenst overlast bezorgen. Dit kan ook tot gezondheidsklachten aanleiding geven.

Het bestuur heeft daarom besloten dat het verstandig is om geen honden meer toe te staan op het terrein en in het gebouw van de Minkhof.

Wij verzoeken iedereen zich aan deze regel te houden vanuit het belang van de gezondheid en ook vanuit respect voor elkaar.

Het bestuur van de Minkhof.