Crowdfundingsactie: Behoud De Minkhof Bemmel

Het bestuur van De Minkhof is in de gelegenheid het pand en het omliggend terrein aan te kopen.

Wij willen de aankoop graag realiseren en zien hierin een uitgelezen kans om nog meer activiteiten te kunnen verwezenlijken zodat we onze deelnemers niet teleur hoeven te stellen.

Uit onze contacten met de Bemmelse Fondsen en de Gemeente Lingewaard blijkt dat ook zij er veel waarde aan hechten om De Minkhof te behouden. Wij zijn met hen  in constructief overleg om ons daarbij financieel te ondersteunen. De Minkhof zal zelf ook een steentje moeten bijdragen van minimaal € 50.000 en is daartoe een crowdfundingsactie gestart. Op 28 juni jl. is door middel van de onthulling van een “financiële” thermometer door voorzitter Cor van Dalen en penningmeester Henk Kapel hiermee een begin gemaakt.

Vanaf september zullen er meerdere activiteiten plaatsvinden. Tot nu toe is er al een bedrag van € 16.250 binnengekomen!!

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL25RABO0367162938 t.n.v. De Minkhof. Onder vermelding van: Behoud De Minkhof.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de diverse activiteiten de komende periode.

X