Coronavirus

Zoals iedereen inmiddels weet grijpt het corona virus hard om ons heen in Nederland en zijn er verdergaande maatregelen genomen om deze crisis te bestrijden.

Ook de Minkhof heeft de deuren moeten sluiten voor de deelnemers, oorspronkelijk tot 6 april maar hoogstwaarschijnlijk tot 1 juni a.s.

Dit laatste zal waarschijnlijk komende dinsdag bekend worden gemaakt door de minister president Mark Rutte.

Op 18 april zou de opening plaatsvinden van ons nieuwe boerengolf en het kippenverblijf.

In het tijdschrift van de KBO Bemmel: ‘de Maije’ van deze maand hebben we daar nog melding van gemaakt.

We hebben toch moeten besluiten om ook deze dag niet te laten doorgaan.

Afgelopen vrijdag heeft een aantal bestuursleden en vrijwilligers onze deelnemers aan de diverse activiteiten gebeld om te vragen hoe het in deze moeilijke periode met hen gaat en of wij nog iets voor hen kunnen betekenen.

Deze bel actie werd erg gewaardeerd door de deelnemers.

Uiteraard houden we alle deelnemers en vrijwilligers weer op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen door middel van een e mail, de website en Facebook.

 

 

X