Copyright

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]De uitgever en de auteurs stellen dat deze website zorgvuldig en naar hun beste weten is samengesteld. De uitgever en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze de juistheid of volledigheid van de informatie garanderen. De uitgever en de auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van handelingen of beslissingen gebaseerd op de informatie in kwestie.[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent” position=”center” thickness=”0″ up=”20″ down=”20″][vc_column_text]Gebruikers van deze website wordt sterk aangeraden om niet uitsluitend deze informatie te gebruiken, maar te vertrouwen op hun professionele kennis en ervaring, en de te gebruiken informatie te controleren. Gebruikers moeten zich er ook bewust van zijn dat de verklaringen, inzichten en conclusies die te goeder trouw in (technische) documenten geponeerd worden mogelijk moeten worden heroverwogen in het licht van later onderzoek en ontwikkelingen. Stichting De Minkhof kan geen garantie geven voor de juistheid van de informatie geleverd door deelnemende bedrijven en overheden. De uitgever behoudt zich het recht voor om secties te combineren, verwijderen en wijzigen. De uitgever behoudt zich het recht voor om (delen van) de artikelen te bewerken en te hergebruiken en de informatie op welke wijze dan ook te verspreiden.[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent” position=”center” thickness=”0″ up=”20″ down=”20″][vc_column_text]

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of overgedragen, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, druk, fotokopie, opname of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent” position=”center” thickness=”0″ up=”20″ down=”20″][vc_column_text]©2012 2013 Stichting De Minkhof, Lingewaard , The Netherlands.[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent” position=”center” thickness=”0″ up=”20″ down=”20″][/vc_column][/vc_row]